+47 480 38 388 booking@skotholmen.no

SOMMAREN 2017

Sommar-opent: 15. juni – 26. august

Båt-avgangar: Tirsdag – torsdag: avgang kl. 18.00, retur kl. 22.30
Fredag – laurdag: avgang kl. 19.30, retur kl. 24.00

Velkomen!

Booking: +47  480 38 388
(telefontid fra kl 10.00 – 16.00)
booking@skotholmen.no

Kami Skotholmen har bordbestilling.

Hovedrett: Fra kr 315,-
3-rettar: kr 585,-
5-rettar: kr 720,-

det er også mogleg å bestille 1 eller 2 rettar.

Spørsmål om mat eller meny, opningstider eller bestilling?
Magnus Bergseth, 480 38 388 / 404 57 483

BOOKING

Booking: +47  480 38 388
(telefontid fra kl 10.00 – 16.00)
booking@skotholmen.no

Vennligst ta kontakt med oss ved spørsmål.

Menyen for middag og dessert er oppkalt etter Christopher Tjærandsen Rønneberg. Han var ein av dei leiande handelsmennene på Sunnmøre på slutten av 1700-talet. Han eigde båtar handelsstader – og sonesonen Christopffer Matias Rønneberg overtok Skotholmen. Han var også opphavet til Rønnebergslekta med mange kjende personar, alt frå Carl Rønneberg, ein av Ålesunds viktigaste grunnleggarar til Joachim Rønneberg som var med på tungvassaksjonen under andre verdskrig.

Tre rettar er kalt opp etter Gerhard Voldnes som bygde opp eit fiskeindustriimperium i Norge første halvdel av 1900-talet. Gerh. Voldnes AS var hadde på det meste over 1000 tilsette og var det største private fiskerikonsernet i Norge. Voldnes var ein pioner både innan sild og supply.

Fem, fine freistingar får namn etter Gustav Evanger som dreiv stort innan fiskeindustri i Herøy og på Island tidleg på 1900-talet. Han var ein storkar som sette spor i Herøy-samfunnet og i det lokale språket. Enno kan du høyre folk seie at dei «levde Gustav Evanger» når dei skal fortelje at dei hadde det flott og godt.