+47 480 38 388 booking@skotholmen.no

Har du lyst til å ta eit slag Petanque saman med gode venner td før eit betre måltid?
Kulene ligg klar og ventar på engasjerte og leikne gjester! Her er det også muleg å
få servert noko å drikke medan ein spelar.