+47 480 38 388 booking@skotholmen.no

Her er en foreløpig oversikt over opne restaurantdager i september. Vi kjem med meit utfyllande informasjon etter kvart vedr temakvelder og underhaldning.

07.09.2017 (torsdag)  Båtavgang kl 18.30, retur kl 22.45

09.09.2017 (lørdag)  Båtavgang kl 19.30, retur kl 24.00

22.09.2017 (fredag)  Båtavgang kl 19.30, retur kl 24.00

29.09.2017 (fredag)  Båtavgang kl 19.30, retur kl 24.00