+47 480 38 388 booking@skotholmen.no
Her er eIn foreløpig oversikt av opne restaurantdager i september.

Torsdag 13.09.2017
Laurdag 15.09.2017. Båtavgang kl 19.00, retur kl 24.00
Fredag 28.09.2017. Båtavgang kl 19.00, retur kl 24.00

Booking Telf: +47 404 57 483 / +47 480 38 388
Booking Mail: booking@skotholmen.no

VELKOMNE til haustvér og eit godt og lunt måltid her ute i havgapet!